Privacy Policy

Theepost verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van de diensten van Theepost. De persoonsgegevens die Theepost verwerkt:

  • Je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer
  • Je IP-adres
  • Je bankrekeningnummer

Doel & grondslag van de gegevensverwerking

Je gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van je bestelling. 

Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Je gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Theepost verkoopt geen gegevens aan derden. 

Gegevens verwijderen, aanpassen of inzien 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te (laten) verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw (eventuele) account. Of kenbaar maken via de klantenservice van Theepost. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Theepost. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Theepost neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan meteen contact op met de klantenservice van Theepost.

Persoonsgegevens, betalingsgegevens en gevoelige privégegevens worden versleuteld verzonden. Alle klantinformatie wordt beschermd bij elke transactie. Veiligheid staat voorop. Theepost heeft een 256-bits SSL-certificaat voor de webwinkel van Theepost. 

Gebruik van cookies (bestandjes die informatie opslaan)

Theepost gebruikt alleen noodzakelijke = technische = functionele cookies, zodat de website (de webshop) goed werkt.